படைப்புகளை அனுப்ப ...

கொலுசு மின்னிதழுக்கான பார்வை மனித நேயத்தை மையமாகக் கொண்டது. தங்களின் படைப்புகளின் பார்வையும் மனிதம், சமுதாயம் நலன் சார்ந்து இருந்தால் நல்லது. படைப்புகளை அனுப்ப விரும்பும் நண்பர்கள்
kolusu.in@gmail.com
எனும் முகவரிக்கு அனுப்புமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறோம்..

ஆசிரியர் குழு
:

நோக்கம்

படைப்பாளி தொடர்ந்து படைக்கவும்,
விமர்சனங்களால் இலக்கை
விரைந்து அடையவும் கட்டியதொரு
சிறு பாலமே இந்த இணைய தளம்

நமது சொந்தங்கள்